نویسنده = ���������������� ����������
بررسی چند شکلی ژن های گیرنده لپتین و گیرنده ملانوکورتین4 با استفاده از نشانگر PCR-SSCP در گاوهای بومی استان گیلان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 47-59

عباس شیبک؛ سید ضیاالدین میرحسینی؛ محمدباقر منتظر تربتی؛ محمود حسیندخت