نویسنده = جواد بیات کوهسار
تعیین و مقایسه ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و فراسنجه‌های تولید گاز دانه ارقام جو تجاری و بومی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 95-106

زهرا زمانی امیرآباد؛ فرید مسلمی‌پور؛ جواد بیات کوهسار؛ فرزاد قنبری


اثر نوع فرمولاسیون و سطوح مختلف پروتئین خوراک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‎های گوشتی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 23-37

رضا صلاحی مقدم؛ شهریار مقصودلو؛ یوسف مصطفی لو؛ محمدحسین شهیر؛ جواد بیات کوهسار