نویسنده = �������� �������������� ��������
عوامل موثر بر نتایج انتخاب دو مرحله ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 49-62

حشمت الله عسکری همت؛ عبدالاحد شادپرور؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ رسول واعظ ترشیزی