نویسنده = محمد روستائی علی مهر
اثر عصاره برگ درخت اکالیپتوس، دود تیپ ویرجینیا، بارلی و باسما توتون بر کنه واروا زنبور عسل

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-10

10.22124/ar.2021.17994.1569

مهدی کامیاب؛ محمد روستائی علی مهر؛ سید حسین حسینی مقدم؛ احد صحراگرد


اثر ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت بر انجماد اسپرم قوچ

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-8

10.22124/ar.2020.15346.1483

فریبا بشارتی؛ محمد روستائی علی مهر


اثر هورمون ملاتونین بر کیفیت اسپرم قوچ تالشی در داخل و خارج فصل تولیدمثل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-8

سمیه قیامی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستائی علی مهر؛ فریدون طالبی


اثر عصاره علف چشمه بر ذخیره سازی منی خروس در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-24

محمد روستائی علی مهر؛ بهروز آدیشی


اثر سطوح آنتی بیوتیک های مختلف روی کیفیت اسپرم قوچ در طول ذخیره سازی در 5 درجه سانتی گراد

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 61-68

پری روستا؛ اردشیر محیط؛ محمد روستائی علی مهر