نویسنده = ���������� ������ ������ ������������
مطالعه ویژگی های منحنی شیردهی گاوهای زینه و اصیل هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون شیر خام و شیر تصحیح شده برای چربی و انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22124/ar.2023.22771.1718

سید همایون فرهنگ فر؛ محدّثه‌السادات رشیدی طغرالجردی؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ محمد باقر صیاد نژاد