نویسنده = ������������ ������ ��������
برآورد کارآیی فنی واحدهای پرواربندی صنعتی گوساله نر در استان گیلان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 65-78

10.22124/ar.2019.10920.1335

سید نصیر سعیدی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی