نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی نسبت شکاف تکنولوژیکی و عوامل مؤثر بر کارآیی فنی واحدهای زنبورداری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 93-107

10.22124/ar.2022.20703.1650

کامران معصومی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ محمد کریم معتمد


نگرش پرواربندان در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای پرواربندی گوساله نر در استان گیلان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 109-123

10.22124/ar.2022.21251.1672

محمد کریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ سید نصیر سعیدی


برآورد کارآیی فنی واحدهای پرواربندی صنعتی گوساله نر در استان گیلان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 65-78

10.22124/ar.2019.10920.1335

سید نصیر سعیدی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی