نویسنده = ������ ���������� ��������
بررسی تنوع تعداد کپی در ژنوم گوسفندان بلوچی با استفاده از تجزیه مقایسهای الگوریتم های PennCNV و QuantiSNP

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 29-44

10.22124/ar.2020.13356.1418

کبری تقی زاده؛ محسن قلی زاده؛ محمد حسین مرادی؛ قدرت الله رحیمی میانجی