نویسنده = ������������ ������������
اثر مکمل غنی از نوکلئوتید بر عملکرد رشد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-11

10.22124/ar.2019.13016.1402

مونا حیدری؛ مهرداد محمدی؛ مازیار محیطی اصلی


اثر هورمون ملاتونین بر کیفیت اسپرم قوچ تالشی در داخل و خارج فصل تولیدمثل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-8

سمیه قیامی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستائی علی مهر؛ فریدون طالبی


اثر سیلی مارین بر صفات تولیدی و پاسخهای ایمنی جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 49-58

علیرضا مجاهدطلب؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستایی علی مهر؛ محمد اسدی


تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 9-16

نیلوفر میربابایی لنگرودی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستائی علی‌مهر


تاثیر متریت بر عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی یک مجتمع گاو شیری در استان گیلان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 43-50

مهرداد محمدی؛ متین قلی‌نیا؛ نوید قوی حسین‌زاده