نویسنده = ���������� ��������
اثر مقادیر مختلف ویناس بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخمگذار تجارتی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 19-27

فرزانه ستاری نجف آبادی؛ حسین مروج؛ ابوالفضل زالی


مقایسه کارایی زیستی متیونین گیاهی نسبت به متیونین سنتتیک بر پایه عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 15-27

شیلا هادی‌نیا؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ محمد مهدی نبی


اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین‌های ژاپنی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 55-63

ندا شیخ؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ آرمین توحیدی