نویسنده = حسن بانه
بررسی ساختار ژنتیکی اسب نژاد عرب با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22124/ar.2023.22264.1703

حمیدرضا سیدآبادی؛ جواد احمدپناه؛ علی جوانروح؛ حسن بانه


روند تغییرات صفات عملکردی ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) طی چهار نسل در زنبورستان های بخش خصوصی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 91-105

10.22124/ar.2022.15688.1534

غلامحسین طهماسبی؛ رحیم عبادی؛ حسن بانه؛ شبنم پری چهره؛ محمد بابایی؛ عین الله سیفی؛ علی سرتیپ پور