نویسنده = ������������ ���������� ������������
استخراج عصاره بره‌موم و بررسی اثر آن بر کیفیت و ماندگاری دوغ غیرپاستوریزه

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 99-111

10.22124/ar.2020.17448.1553

سیامک غیبی؛ امیر پورفرزاد؛ علیرضا مهرگان نیکو