نویسنده = �������������� ������������
معرفی هیبرید‌های برتر کرم‌ ابریشم در مناطق مختلف جغرافیایی استان گیلان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-38

10.22124/ar.2021.17506.1556

محمدرضا خردادی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ عاطفه صبوری؛ کامران محفوظی