نویسنده = جواد بیات کوهسار
اثر افزودن سطوح مختلف ساپونین، اسید گالیک و اسید تانیک بر کینتیک تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-25

10.22124/ar.2018.2752

جواد بیات کوهسار؛ فرشته مقصودلو؛ فاطمه فتحی؛ فرزاد قنبری


اثر اسانس شوید و نعناع بر عملکرد، شاخص های رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی‌ ‌‌بره‌های پرواری نژاد کردی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 71-82

علی توحیدی؛ رضا راه چمنی؛ جواد بیات کوهسار؛ داوود علی ساقی