نویسنده = ������ ���������� ��������
اثر سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 81-91

10.22124/ar.2018.2757

سید علی میرقلنج؛ روح الله کیانفر؛ حسین جانمحمدی؛ اکبر تقی زاده


تاثیر جاذب طبیعی بنتونیت در کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 67-77

ذبیح اله نعمتی؛ حسین جانمحمدی؛ اکبر تقی زاده؛ حسن ملکی نژاد؛ غلامعلی مقدم