نویسنده = ���������������� ����������
مقایسه کارایی زیستی متیونین گیاهی نسبت به متیونین سنتتیک بر پایه عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 15-27

شیلا هادی‌نیا؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ محمد مهدی نبی


اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین‌های ژاپنی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 55-63

ندا شیخ؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ آرمین توحیدی