نویسنده = محمد افروزیه
اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبورعسل

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 35-42

محمد بدلی‌وند؛ محمد افروزیه؛ علی کارگری رضاپور


تاثیر ال-کارنیتین و نوع چربی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 27-34

خسرو پارسائی مهر؛ پرویز فرهومند؛ محمد افروزیه؛ رامین نجفی؛ عباسعلی احمدی نقدهی