نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعیین ویژگی‌های شیردهی و رفتاری بز نژاد رائینی با کمک دستگاه شیردوشی ماشینی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 51-60

سعادت صادقی؛ سیدعباس رافت؛ جلیل شجاع غیاث؛ سعید آزادی اسکویی؛ رامین رضازاده گلی