کلیدواژه‌ها = ضریب تبدیل خوراک
مطالعه پویش کل ژنوم بر پایه غنی سازی مجموعه های ژنی صفات مهم اقتصادی در بلدرچین ژاپنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22124/ar.2023.20946.1657

حسین محمدی؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی