کلیدواژه‌ها = رفتار تهاجمی
روند تغییرات صفات عملکردی ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) طی چهار نسل در زنبورستان های بخش خصوصی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 91-105

10.22124/ar.2022.15688.1534

غلامحسین طهماسبی؛ رحیم عبادی؛ حسن بانه؛ شبنم پری چهره؛ محمد بابایی؛ عین الله سیفی؛ علی سرتیپ پور