کلیدواژه‌ها = چندشکلی
بررسی ارتباط چندشکلی در اگزون 2 ژن MHC-DMB2 با پاسخ ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنی

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 45-55

10.22124/ar.2021.15822.1499

حسن چنانی؛ محمود نظری؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ هدایت اله روشنفکر؛ علی آقایی


شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در جایگاه‌های ژنی IgL و IFNɣ در برخی از مرغ‌های بومی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 67-76

10.22124/ar.2019.10115.1301

جعفر پیش جنگ آقاجری؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محسن قلی زاده


چند شکلی ژن Kiss1 و ارتباط آن‌ با تعداد بره به ازای هر زایش در گوسفند مهربان

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 25-34

10.22124/ar.2018.7097.1276

احمد احمدی؛ ژیلا رجبی؛ پویا زمانی؛ علی اصغر بهاری


بررسی چند شکلی ژن های گیرنده لپتین و گیرنده ملانوکورتین4 با استفاده از نشانگر PCR-SSCP در گاوهای بومی استان گیلان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 47-59

عباس شیبک؛ سید ضیاالدین میرحسینی؛ محمدباقر منتظر تربتی؛ محمود حسیندخت


مطالعه چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی ژن لاکتوفرین و ارتباط آن با تعداد سلول‌های سوماتیک شیر گاوهای دورگ استان گیلان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 87-94

محمد آیت اللهی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ سید ضیاالدین میرحسینی؛ نوید قوی حسین زاده