کلیدواژه‌ها = فراسنجه های خونی
بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 11-21

نسرین رشیدی؛ محمد بوجارپور؛ مرتضی چاجی؛ علی آقایی


بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی و اکسید روی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون در بزغاله‌های نر مرغوز

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 29-41

خلیل زابلی؛ حسن علی‌عربی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ علی‌اصغر بهاری؛ زهره زارعی قانع


تاثیر ال-کارنیتین و نوع چربی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 27-34

خسرو پارسائی مهر؛ پرویز فرهومند؛ محمد افروزیه؛ رامین نجفی؛ عباسعلی احمدی نقدهی