موضوعات = فیزیولوژی طیور
اثر مصرف لتروزول بر شاخص‌های تولیدمثلی خروس‌های مسن در گله مرغ مادر گوشتی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 55-67

10.22124/ar.2022.18301.1583

حمیده عادل دوست؛ امجد فرزین پور؛ عباس فرشاد؛ اسعد وزیری؛ جلال رستم زاده


همبستگی تنش با پاسخ‌های فاز حاد و ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-31

10.22124/ar.2021.4657

آرش جانمحمدی؛ نریمان شیخی؛ هادی حق بین نظرپاک؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی


اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین نر ژاپنی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 45-54

10.22124/ar.2020.14161.1438

مهدی رنجبری؛ امجد فرزین پور؛ اسعد وزیری


مقایسه عملکرد تولیدمثلی کبک‌های چوکار (Alectoris chukar) در پی جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-108

10.22124/ar.2020.14574.1450

حسین دریاباری؛ امیر اخلاقی؛ محمد جواد ضمیری؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ رضا فزونی؛ محسن تقی پور


بررسی تأثیر سطوح مختلف ویتامین D3 جیره‌ بر فراسنجه‌های تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 11-21

10.22124/ar.2019.9749.1293

سحر فتاحی؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ مرتضی مموئی؛ علی آقائی