دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی نشانه‌های انتخاب مرتبط با آترزی دستگاه گوارش در گوساله‌های شیری نژاد هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22124/ar.2023.23703.1748

حسین محمدی؛ محمد شمس الهی


مطالعه ویژگی های منحنی شیردهی گاوهای زینه و اصیل هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون شیر خام و شیر تصحیح شده برای چربی و انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22124/ar.2023.22771.1718

سید همایون فرهنگ فر؛ محدّثه‌السادات رشیدی طغرالجردی؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ محمد باقر صیاد نژاد


اثرات اندازه ذرات ذرت بر عملکرد، وزن نسبی اندام‌های گوارشی و مورفولوژی روده کوچک در جوجه‌ خروس‌های گوشتی سویه راس 308

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22124/ar.2023.23553.1743

علیرضا عطریان؛ احمد کریمی؛ امیرعلی صادقی


مطالعه تاثیر استفاده همزمان ایمونوگلوبولینY، پروبیوتیک و الکترولیت بر عملکرد، سلامت و اسهال در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22124/ar.2023.23775.1750

سید اسماعیل قربی؛ کامران رضایزدی؛ احمد زارع شحنه؛ پرهام مصلحی فر؛ بهین لر کلانتری؛ مهدی فرضی؛ علی رضا رجبی نژاد؛ محمدامین برادر


اثر مکمل جیره‌ای سلنیوم و لووتیروکسین روی عملکرد، خصوصیات لاشه و غلظت هورمون‌های تیروئیدی در جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی کنجاله کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22124/ar.2023.23375.1734

حسن درمانی کوهی؛ محمد شیوخی خطبه سرا؛ ابوالقاسم اوحدی حائری


پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گوسفندان پوستی و پشمی ایرانی با استفاده از روش‌های برآوردگر نااُریب FST و hapFLK

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22124/ar.2023.22903.1721

زهرا پتی‌آبادی؛ محمد رزم کبیر؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدحسین مرادی؛ امیر رشیدی


اثر متیونین و کولین محافظت نشده بر مصرف خوراک، رشد، قابلیت هضم، امتیاز مدفوع، متابولیت‌های خون و رفتار مصرف خوراک گوساله‌های شیرخوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22124/ar.2023.23543.1742

تقی قورچی؛ مصطفی حسین آبادی؛ عبدالحکیم توغدری