دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه پویش کل ژنومی صفات مرتبط با وزن تخم مرغ با استفاده از روش‌های بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22124/ar.2022.18153.1577

امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ حسین محمدی؛ محمد حسین مرادی؛ حسینعلی قاسمی؛ ایمان حاج خدادادی


اثر جایگزینی پودر برگ زرشک با یونجه جیره بر صفات عملکردی و شاخص های خونی شترمرغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22124/ar.2022.20184.1638

مجتبی افشین؛ نظر افضلی؛ جواد حسینی واشان؛ علی حاجی بابائی


پیش‌بینی وزن بدن گاوهای سیستانی با استفاده از بینایی رایانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22124/ar.2022.20726.1651

مهدی خجسته کی؛ ابوالحسن صادقی پناه؛ نادر اسدزاده؛ علیرضا آقاشاهی؛ مرتضی کیخا صابر؛ مرتضی بیطرف ثانی؛ سعید اسماعیل خانیان


مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت گوسفند شین بش با استفاده از نشانگرهای مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22124/ar.2022.21249.1671

علی جوانروح؛ صلاح الدین خدامرادی


تاثیر ویتامینD3 و اسیدلاکتیک بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و جوجه‌درآوری در مرغان مادر گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22124/ar.2022.21551.1683

رضا کنعانی؛ روح اله کیانفر؛ حسین جانمحمدی؛ وو کیون کیم؛ مجید علیایی


مطالعه ارتباط ژنومی چند جمعیتی مشترک برای شناسایی مکان های ژنومی موثر بر چند قلوزایی در گوسفند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22124/ar.2022.21763.1688

محسن قلی زاده؛ سید مهدی اسماعیلی فرد


تاثیر تغذیه سطوح مختلف اسید آمینه ایزولوسین بر غلظت پروتئین همولنف و رشد غدد هیپوفارنژیال در زنبوران کارگر(mellifera-Apis )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22124/ar.2022.22023.1696

حامد واعظی؛ کامران رضایزدی؛ غلامعلی نهضتی پا قلعه؛ وحید قربانی


شباهت‌های ژنتیکی و تجزیه و تحلیل تبارشناختی گونه‌های وحشی و اهلی گوسفند براساس ژنوم میتوکندریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22124/ar.2022.22429.1709

رامین عبدلی؛ فاطمه ربیعی؛ فرجاد رفیعی؛ نوید قوی حسین زاده