دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-99 
5. اثر اسانس گیاهان آویشن و کاکوتی بر عملکرد، جمعیت میکروبی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

صفحه 53-65

سید حسن حسینیان بیلندی؛ سید محمد حسینی؛ محسن مجتهدی؛ مسلم باشتنی


7. تعیین ترکیبات شیمیایی و خوشخوراکی برخی از علف های هرز مزارع یونجه

صفحه 79-88

علی حسین خانی؛ ملیحه داداشی؛ حمید محمد زاده؛ سیروس حسن نژاد


8. عوامل اثرگذار بر مشارکت نوغانداران استان گیلان در توسعه زنجیره ارزش محصولات نوغانداری

صفحه 89-99

محمد کاوسی کلاشمی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ مجید فرزانه؛ محمد رضا راهی