دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-102 
نشانه‌های انتخاب مرتبط با صفت تعداد بره در هر نوبت زایش میش‌های بلوچی

صفحه 47-60

10.22124/ar.2023.21129.1665

محمد مهدی کثیریان؛ محسن قلی زاده؛ قدرت الله رحیمی میانجی؛ محمد حسین مرادی


بررسی بیوانفورماتیکی تغییرات بیان رونوشت ژن‌های شیردان به آلودگی انگل Heamonchus contortus در گوسفندان مقاوم و حساس

صفحه 61-75

10.22124/ar.2023.22217.1700

رامین صیقلانی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ فرجاد رفیعی؛ مجید متقی طلب؛ میثم گلین شریفدینی