نویسنده = سعید زره داران
اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی(Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 63-75

حمید غلامی؛ محمود شمس شرق؛ مهدی ضرابی؛ سعید زره داران


تاثیر سطوح مختلف جو جوانه‌زده بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-52

موسی الرضا راسته؛ بهروز دستار؛ محمود شمس شرق؛ سعید زره داران؛ امید عشایری زاده


اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 43-53

امیرحسین عابدینی؛ تقی قورچی؛ سعید زره داران