نویسنده = تقی قورچی
اثر سطح و روش فرآوری دانه کتان بر عملکرد، شاخص‌های رشد اسکلتی، سلامت و رفتار نشخوار گوساله‌های شیرخوار

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 31-42

10.22124/ar.2022.19593.1617

مصطفی حسین آبادی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ تقی قورچی؛ عبداالحکیم توغدری


اثر فرآوری بر فراسنجه های پروتئین و نشاسته دو رقم جو با سیستم نورفور

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 57-64

10.22124/ar.2019.10500.1322

تقی قورچی؛ آمنه جمشیدی رودباری؛ محسن سمیعی زفرقندی


اثر قارچ های صدفی و رنگین کمان بر پروتئین خام و دیواره سلولی و تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و دیواره سلولی محصولات فرعی زراعی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 59-69

تقی قورچی؛ سیداسماعیل رضوی؛ هادی بهزاد؛ عطیه مهرابی؛ روح الله مستانی


اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 43-53

امیرحسین عابدینی؛ تقی قورچی؛ سعید زره داران