تحلیل مصرف انرژی واحدهای پرورش مرغ تخمگذار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی‬، دانشگاه گیلان

چکیده

انرژی نهاده‌ها با توجه به نقشی که در تقویت امنیت و رضایت مردم دارد برای انسان­های سراسر جهان به عنوان یک ضرورت زندگی محسوب می­شود. تحقیق حاضر الگوی مصرف انرژی واحدهای صنعتی پرورش مرغ تخمگذار ایران را مورد بررسی قرار داده است. داده‏های این مطالعه از یک نمونه 354 واحدی مربوط به سرشماری واحدهای صنعتی بدست آمده که به وسیله مرکز آمار ایران در سال 1395 انجام شده است. بررسی کارآیی انرژی در صنعت پرورش طیور تخمگذار نشان داد که کارآیی انرژی پایین است و شاخص­ بهره­وری انرژی گروه ­اول (استان­های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و همدان) و گروه دوم (استان­های تهران، قم و مرکزی) به ترتیب برابر 47 و 48 کیلوگرم بر مگاژول است و نسبت انرژی ویژه برای این دو گروه به ترتیب برابر 74/40 و 96/20 مگاژول برآورد شد. نتایج نشان داد که در این صنعت، کارآیی انرژی پایین و هدر رفت انرژی بالا است. بنابراین می‌توان از روش­های نوین و معتبر علمی در جهت بهبود کارآیی انرژی و کاهش تلفات انرژی در این صنعت بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of energy usage on laying hen rearing units in Iran

نویسنده [English]

  • R. Esfanjari Kenari
Assistant Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Energy of inputs is a necessity
of life for human beings all over the world due to its function in
strengthening the security and contentment of the people. This study was focused on economics of energy on
laying hen rearing units in Iran. The data of this study obtained
from a sample of 354 farms that were taken from an industrial farm census
conducted by the Statistical Center of Iran in 2016. Investigation of energy efficiency in the laying
hen rearing industry indicated that index of energy productivity in the first
group (the provinces of East Azarbaijan, West Azarbaijan and Hamadan) and the
second group (the provinces of Tehran, 
Qom and Markazi) are 47 and 48 kg/MJ and specific energy ratios for these two groups were 40.74 and 29.96 MJ,
respectively. Result of this study showed that energy efficiency was low and energy perishes was high in this industry. Therefore, modern and well
established scientific practices can be used to improve energy efficiency
and reduce energy losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specific energy
  • Energy productivity
  • Energy efficiency
  • Laying hen
اسفنجاری کناری ر.، و زحمتکش س. 1397. تجزیه و تحلیل اقتصادی مصرف انرژی در مزارع تولید توت فرنگی شهرستان صومعه سرا. یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج.
پاشایی ن. 1385. بررسی کارآیی انرژی در اکوسیستمهای کشاورزی پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
رمضانی ه.، و زیبایی م. 1390. بررسی ارتباط میان انرژی نهاده ها ی مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 26: 252-260.
شعبان زاده م.، اسفنجاری کناری ر.، و رضائی ا. 1395. بررسی الگوی مصرف انرژی محصول گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی. ماشین‌های کشاورزی، (6) 1: 11-24.
شعبانی ز.، رفیعی ش.، و مبلی ح. 1387. بررسی شاخص­های مکانیزاسیون در کشت گلخانه ای گل رز. پنجمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه فردوسی مشهد، 2 (3): 51-61.
غجه بیک ف. 1388. توسعه یک سیستم تصمیم یار مدیریت مصرف انرژی در گلخانه­های سبزی و صیفی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
محمدی ه.، و بخشوده م. 1386. مطالعه کارآیی فنی، تخصیص و اقتصادی در تعاونی­های تولید روستایی در ایران (روش مرزی تصادفی و تحلیل فراگیر داده­ها). فصلنامه علوم اقتصادی، 1 (1): 53-64.
مرکز آمار ایران. 1389 . نتایج تفصیلی سرشماری عمومی طیور سال 1385.
Hatirli S. A., Ozkan B. and Fert C. 2006. Energy inputs and crop yield relationship in greenhouse tomato production. Renew Energy, 31: 427-38.
Heidari M. D. and Omid M. 2011. Energy use patterns and econometric models of major greenhouse vegetable production in Iran. Energy, 36: 220-225.
Mohammadi A. and Omid M. 2010. Economical analysis and relation between energy inputs and yield of greenhouse cucumber production in Iran. Applied Energy, 87:191-196.   
Monjezi N. and Sheikhdavoodi M. J. 2011.Energy use pattern and optimization of energy consumption for greenhouse cucumber production in Iran using data envelopment analysis (DEA). Modern Applied Science, 5: 139-150.
Mousavi H. and Rafiee SH. 2011. The functional relationship between energy inputs and yield value of soybean production in Iran. International Journal of Green Energy, 8(3): 398-410.
Nieuwkoop P., Van N., Van Der Velden A., Verhaegh P. and Van Nieuwkoop P. 1998. Energy Consumption in Greenhouses. Meddling Landbouw Economisch Institute, No. 624.
Ozkan B., Kurklu A. and Akcaoz H. 2011. An input-output energy analysis in greenhouse vegetable production: a case study of Antalya region of Turkey. Biomass Bioenergy, 26: 189-195.
Singh G., Singh S. and Singh J. 2004. Optimization of energy inputs for wheat crop in Punjab. Energy Convers Manage, 45: 453-465.
Singh H., Mishra D. and Nahar N. M. 2002. Energy use pattern in production agriculture of a typical village in Arid Zone India – Part I. Energy Convers Manage, 43(16): 2275-2286.
Yilmaz I., Akcoaz H. and Ozkan B. 2004. An analysis of energy use and input costs for cotton production in Turkey. Renewable Energy, 30: 145-155.