آمار نشریه

  • تعداد مشاهده مقاله: 225,798
  • تعداد مقالات ارسال شده: 552
  • تعداد مقالات رد شده: 233
  • تعداد نویسندگان:257
  •  تعداد داوران: 313

 


 

 

 

 

 

 
 


فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان مقالات علمی در زمینه علوم دامی و سایر علوم وابسته را به زبان فارسی با خلاصه انگلیسی منتشر می کند. مقالات پس از ارزیابی اولیه توسط دبیر تخصصی نشریه  در صورت داشتن حداقل های لازم، جهت بررسی به سه داور مرتبط با موضوع مقاله ارسال خواهد شد در غیر این صورت از روند بررسی حذف خواهند شد. مواردی که در بررسی اولیه مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از:

  • رعایت اصول مندرج در راهنمای نویسندگان
  • نگارش متن
  • نوآوری مقاله
  • بیان صحیح روش کار مبتنی بر اصول علمی
  • روش صحیح تجزیه نتایج

لذا جهت تسریع در بررسی مقالات لازم است نویسندگان محترم ضمن مطالعه دقیق بخش  "راهنمای نویسندگان" موارد فوق را مورد توجه قرار دهند. بعد از داوری مقاله، نویسندگان محترم لازم است تصحیحات متن را بر اساس توضیحات مندرج در بخش دوم راهنمای نویسندگان تهیه و ارسال نماید. اگر مرحله ارسال اولیه و مرحله ارسال نسخه تصحیح شده (بعد از داوری) بدون بازگشت به نویسنده (جهت تصحیح و رعایت موارد مندرج در راهنمای نویسندگان) سپری شود در آن صورت روند بررسی مقاله تسریع  و تا 90 روز مقاله تعیین تکلیف خواهد شد. بعلاوه، این نشریه برای آن دسته از نویسندگان که در داوری مقالات همکاری موثری با این نشریه دارند، تسهیلاتی را قایل می شود.

فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی هیچگونه هزینه ای بابت ارسال مقاله یا انتشار مقالات پذیرفته شده دریافت نمی کند


   بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مجله تحقیقات تولیدات دامی رتبه اول را در کشور در مجلات فارسی رشته علوم دامی کسب کرده است.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-103