تماس با ما

آدرس دفتر مجله: رشت، کیلومتر 5 جاده رشت-قزوین، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه علوم دامی، صندوق پستی: 1314-41635، کدپستی: 4188958643

تلفن: 01333690439

نمابر: 01333690281

آدرس پست الکترونیکی: arj.guilan@gmail.com یا ar@guilan.ac.ir

 


CAPTCHA Image