فرایند پذیرش مقالات

روند ارزیابی و پذیرش مقالات بر اساس توضیحات و دیاگرام زیر انجام می شود

  1. بررسی اولیه مقالات از نظر کیفیت نوشتار، رعایت دستوالعمل راهنمای نویسندگان، داشتن نوآوری و تجزیه و تحلیل صحیح نتایج، در حدود یک هفته (کمتر از 10 روز) انجام می شود.
  2. در صورتیکه مقاله در مرحله اولیه در حد مطلوب ارزیابی شوند در دستور کار هیات تحریریه قرار می گیرد، در غیر این صورت مقاله در اولویت چاپ قرار نمی گیرد.
  3. مقالاتی که مرحله بررسی اولیه را پشت سر می گذارند، ظرف 24تا 48 ساعت توسط هیات تحریریه برای داوری به سه داور متخصص در زمینه مربوطه ارسال می شود. .
  4. پس از دریافت نظرات داوران و بررسی آن در هیات تحریریه، در صورتیکه حداقل دو نفر از داوران با محتویات علمی مقاله موافق باشند‏‏‏، مقاله جهت اعمال اصلاحات لازم برای نویسنده ارسال می‌گردد.
  5. پس از دریافت مقاله اصلاح شده از سوی نویسندگان، هیات تحریریه یکی از داوران اصلی مقاله را به عنوان داور هماهنگ‌کننده (تطبیق) انتخاب می‌نماید.
  6. در صورت تایید نسخه ویرایش شده توسط داور تطبیق، مقاله به وسیله هیات تحریریه مجددا بررسی می شود.
  7. در صورت تایید هیات تحریریه، نویسنده مسئول لازم است نسبت به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال از طریق درگاه اینترنتی سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان به آدرس: https://epay.guilan.ac.ir/ اقدام نماید.