اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 606
تعداد پذیرش 175
تعداد عدم پذیرش 331

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 358
تعداد مشاهده مقاله 468274
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 346839
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 60 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 328 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
درصد پذیرش 29 %