اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 655
تعداد پذیرش 195
تعداد عدم پذیرش 351

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 379
تعداد مشاهده مقاله 523524
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 386510
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 59 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 313 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
درصد پذیرش 30 %