درباره نشریه

نشریه تحقیقات تولیدات دامی به استناد نامه شماره ۳/۱۹۶۱۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی - پژوهشی است. چاپ نتایج تحقیقات پایه ای و کاربردی  مرتبط با موضوع حیوانات اهلی در این نشریه در قالب مقالات پژوهشی، کوتاه و یا مروری انجام می شود. موضوعات مورد قبول جهت چاپ در نشریه تحقیقات تولیدات دامی عبارتند از:

  • ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
  • تغذیه دام و طیور
  • فیزیولوژی و تولیدمثل دام و طیور
  • تولیدات دام و طیور و فرآورده های جانبی
  • سیستمهای تولید و پرورش دام و طیور و بررسی اقتصادی آن
  • بهداشت و بیماریها، سلامت و رفاه حیوانات اهلی
  • ارزیابی کیفیت خوراک دام و طیور و اثر آن بر تولیدات دام   

نشریه تحقیقات تولیدات دامی به استناد نامه مورخ  پانزدهم  Jan. 2018  کمیسیون بررسی نشریات CABI، موفق به کسب امتیاز CABI's full text repository  شده است.