تأثیر تزریق درون تخم مرغی عصاره گزنه، عصاره قارچ و مخلوط آن ها بر جوجه های هچ شده، عملکرد، بافت شناسی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی راس 308

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استاد، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی آثار تزریق درون تخم­­مرغی عصاره­های گزنه، قارچ دکمه­ای و مخلوط آن­ها بر قابلیت جوجه­ درآوری، درصد جوجه­های نر تولیدی و برخی فراسنجه­های روده­ای جوجه­های گوشتی بود. تعداد 500 عدد تخم­مرغ نطفه­دار به پنج تیمار و چهار تکرار (25 عدد تخم­مرغ در هر تکرار) تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- عصاره هیدروالکلی گزنه (حاوی 300 میکروگرم ماده خشک به ازای هر 1/0 سی سی عصاره هیدرو الکلی گزنه)، 2- عصاره هیدروالکلی قارچ دکمه­ای (حاوی 500 میکروگرم ماده خشک به ازای هر 1/0 سی سی عصاره هیدروالکلی قارچ)، 3- مخلوط عصاره­های قارچ و گزنه ( حاوی 400 میکروگرم ماده خشک به ازای هر 1/0 سی سی مخلوط عصاره­های قارچ و گزنه)، 4- شاهد مثبت (آب مقطر) و 5- شاهد منفی (تخم­مرغ بدون تزریق) بودند. در روز پنجم انکوباسیون، مواد آزمایشی با استفاده از سرنگ انسولین به داخل کیسه هوای تخم­مرغ­ها تزریق شدند. پس از هچ، جوجه­ها بر اساس پر تعیین جنسیت شده، و بلافاصله به سالن پرورش منتقل شدند. جوجه­ها بر اساس جنسیت در 40 جایگاه جداگانه به تفکیک تیمار­ها و جنسیت پرورش یافتند. تعداد جوجه­ها در هر تکرار  بر حسب درصد هچ بین نه تا 13 قطعه متفاوت بود. طرح آماری آزمایش، طرح بلوک کاملاً تصادفی بود. نمونه­ها در پنج تیمار و هر تیمار به چهار تکرار با احتساب تفکیک جنسیت پرندگان به نر و ماده تقسیم شدند. نتایج نشان داد که تعداد جوجه­های نر تولیدی، شاخص­های عملکرد دوره­ای و فراسنجه­های روده­ای تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (۰۵/۰P>).  عامل جنسیت سبب ارتقای افزایش وزن روزانه جنس نر نسبت به ماده (10/61 در مقابل 41/52 گرم در روز) و بهبود ضریب­ تبدیل (68/1 در مقابل 74/1) شد (۰۵/۰P<).  استنتاج نهایی این است که اگر چه در این مطالعه، افزایش قابل ملاحظه­ای در تعداد جوجه­های نر هچ شده مشاهده نشد، اما توصیه می­شود با بهینه­سازی شرایط تهیه و عمل­آوری عصاره گیاهی حاوی آنتی آروماتاز با تاکید بر استخراج ماده موثره خالص می­توان به درصد بالاتری از جوجه­های نر در گله دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of in ovo injection of nettle extract, mushroom extract, and their mixture on hatched chicks, performance, intestinal histology, and morphology of Ross 308 broiler chickens

نویسندگان [English]

  • A. Akbari Balajorshari 1
  • M. Mottaghitalab 2
  • N. Ghavi Hossein-Zadeh 2
  • F. Mohammadghasemi 3
1 MSc Student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Anatomy, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: In recent years, consideration has been given to changing the sex of a female bird to male because it has the functional characteristics of the male phenotype, and the technique of in ovo injection is used to achieve this. For this purpose, the production process of some sex hormones in broiler chickens is changed by injecting a substance containing anti-aromatase. The aromatase enzyme (Arom P450) is considered a key enzyme in estrogen synthesis. The administration of aromatase inhibitors leads to the inhibition of estrogen synthesis (a hormone responsible for ovarian structure and secondary sexual characteristics) in females and the production of males with female genotypes. Therefore, if aromatase enzyme expression is inhibited in some way, it can be expected that the percentage of male chicken production will increase. Aromatase inhibitors can be divided into two main groups in terms of production source, including synthesized and herbal compounds. Among the herbal extracts containing anti-aromatase are nettle root, button mushroom, garlic, green tea, and tomato. On the other hand, the results of some studies have shown that the performance indicators of male and female poultry during the breeding period, such as daily feed intake (DFI), daily weight gain (DWG), feed conversion ratio (FCR), as well as the activity of the digestive system, especially the small intestine, are different and the ability to use nutrients, growth rate and FCR are better in males than females. According to male poultry characteristics, if the number of males in the flock increases, more profitability can be achieved in the production process. Therefore, the objectives of the current study were to determine the effects of in ovo injection of nettle extract, mushroom extract, and their mixture on hatched chickens, performance, and intestinal indicators of Ross 308 broiler chickens.
Materials and methods: This study was conducted to investigate the in ovo injection effects of nettle and mushroom extracts, and their mixture on hatchability, the percentage of male chickens produced, and some intestinal parameters in broilers. 500 fertilized eggs were divided into five treatments and four replicates (25 eggs per replicate). Experimental treatments included: 1. Nettle hydroalcoholic extract (containing 300 micrograms of dry matter per 0.1 cc of injectable substance), 2. Mushroom hydroalcoholic extract (containing 500 micrograms of dry matter per 0.1 cc of injectable substance), 3. Mushroom and nettle extracts mixture (containing 400 micrograms of dry matter per 0.1 cc of injectable substance), 4. Positive control (distilled water), and 5. Negative control (eggs without any injection). The experimental design was a completely randomized block design. Samples were divided into five treatment groups, with each treatment group having four replications based on the gender segregation of the chicks into male and female. The experimental diet was used based on the requirements of the Ross strain during three periods, including starter, grower, and finisher. After the chickens were hatched, performance and intestinal indices were measured.
Results and discussion: The results showed that the number of hatched chicks was affected by experimental treatments. Therefore, the lowest hatch percentage was related to URE treatment chicks. The number of normally hatched male chickens, performance indices, and intestinal parameters were not affected by the experimental treatments (P>0.05). The lack of significant difference in the number of male chickens in the experimental treatments may be due to the incorrect selection of the concentration of the experimental extract. Furthermore, villi height, crypt width, and villi surface absorption area were not affected by experimental treatment (herbal extracts). In comparison, DWG and FCR significantly improved by the sex effect (P<0.05). Regarding the difference in the performance of male and female broiler chickens, it has been reported that these two sexes have a significant difference in DFI and FCR. It has also been reported that the increase in BWG and the weight of different parts of the carcass in males was higher than in females, which is consistent with the findings of the current research regarding all three indicators of DFI, DWG, and FCR.
Conclusions: Although there was no significant increase in the number of hatched male chickens in this study, it is recommended to optimize the preparation and production conditions of plant extracts containing anti-aromatase by focusing on extracting the pure active ingredient to achieve a higher percentage of male chickens in the flock.
Materials and methods: This study was conducted to investigate the in-ovo injection effects of nettle and mushroom extracts and their mixture on hatchability, the percentage of male chickens produced and some intestinal parameters in broilers. 500 fertilized eggs were divided into 5 treatments and 4 replications (25 eggs per replication) in a completely randomized design. Experimental treatments consisted: 500 fertilized eggs were divided into 5 treatments and 4 replicates (25 eggs per replicate) in a completely randomized design. Experimental treatments consisted: 1- nettle hydroalcoholic extract (containing 300 micrograms of dry matter per 0.1 cc of Injectable substance), 2- mushroom hydroalcoholic extract (containing 500 micrograms of dry matter per 0.1 cc of Injectable substance), 3- mushroom and nettle extracts mixture (containing 400 micrograms of dry matter per 0.1 cc of Injectable substance), 4- positive control (distilled water) and 5- negative control (eggs without any injection). The experimental diet was used based on the requirements of the Ross strain during three periods, including starter, grower and finisher. After the chicken were hatched, performance and intestinal indices were measured.
Results and discussion: The results showed that the number of hatched chicks were affected by experimental treatment. So that, the lowest hatch percentage was related to URE treatment chicks. The number of normal hatched male chicken, periodic performance indices and intestinal parameters were not affected by the experimental treatments (P>0.05). The lack of significant difference in the number of male chicken in the experimental treatments may be due to the incorrect selection of the concentration of the experimental extract. Furthermore, villi heigh, crypt width and villi surface absorption area(VSA) were not affected by experimental treatment (herbal extracts). In comparison, DWG and FCR significantly improved by the sex effect (P<0.05). Regarding the difference in the performance of male and female broiler chicken, it has been reported that these two sexes have a significant difference in DFI and FCR. It has also been reported that the increase in BWG and the weight of different parts of the carcass in males was higher than females, which is consistent with the findings of the current research regarding all three indicators of DFI and DWG as well as the FCR.
Conclusion: Although there was no significant increase in the number of hatched male chickens in this study, it is recommended to optimize the preparation and production conditions of plant extracts containing anti-aromatase by focusing on extracting the pure active ingredient to achieve a higher percentage of male chickens in the flock.
Key words: nettle and mushroom extract, ant i-aromatase, broiler chicken, plant extract, in-ovo injection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-aromatase
  • in ovo injection
  • Broiler chicken
  • Mushroom extract
  • Nettle extract
Abdelqader, A., & Al-Fataftah, A.-R. (2016). Effect of dietary butyric acid on performance, intestinal morphology, microflora composition and intestinal recovery of heat-stressed broilers. Livestock Science, 183, 78-83.  doi: 10.1016/j.livsci.2015.11.026
Abràmoff, M. D., Magalhães, P. J., & Ram, S. J. (2004). Image processing with ImageJ. Biophotonics International, 11(7), 36-42.
Ataei, A. H., & Kırkpınar, F. (2021). Application of in-ovo injection of some substances for manipulation of sex and improving performance in chicken. 5th International Students Science Congress Proceedings, Izmir University, Turkey. doi: 10.52460/issc.2021.006
Blackmore, K., Zhou, W., & Dailey, M. J. (2017). LKB1-AMPK modulates nutrient-induced changes in the mode of division of intestinal epithelial crypt cells in mice. Experimental Biology and Medicine, 242(15), 1490-1498. doi: 10.1177/1535370217724427
Bogucka, J., Ribeiro, D. M., Bogusławska‐Tryk, M., Dankowiakowska, A., da Costa, R. P. R., & Bednarczyk, M. (2019). Microstructure of the small intestine in broiler chickens fed a diet with probiotic or synbiotic supplementation. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 103(6), 1785-1791. doi: 10.1111/jpn.13182
Broadbent, L., Wilson, B., & Fisher, C. (1981). The composition of the broiler chicken at 56 days of age: output, components and chemical composition. British Poultry Science, 22(4), 385-390.
Chen, X., Hu, B., Huang, L., Cheng, L., Liu, H., Hu, J., Hu, S., Han, C., He, H., & Xu, H. (2021). The differences in intestinal growth and microorganisms between male and female ducks. Poultry Science, 100(2), 1167-1177. doi: 10.1016/j.psj.2020.10.051
Cheng, L., Biancani, P., & Behar, J. (2010). Progesterone receptor A mediates VIP inhibition of contraction. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology, 298(3), G433-G439. doi: 10.1152/ajpgi.00346.2009
Engku, A., & Noraziah, M. (2000). Straight-run vs sex-segregated production of broilers. Proceedings of 22nd Malaysian Society of Animal Production. Kota Kinabalu, Malaysia.
Fazli, N., Hassanabadi, A., Mottaghitalab, M., & Hajati, H. (2015). Manipulation of broiler chickens sex differentiation by in ovo injection of aromatase inhibitors, and garlic and tomato extracts. Poultry Science, 94(11), 2778-2783. doi: 10.3382/ps/pev236
Franco, J. R. G., Murakami, A. E., Natali, M. R. M., Garcia, E., & Furlan, A. C. (2006). Influence of delayed placement and dietary lysine levels on small intestine morphometrics and performance of broilers. Brazilian Journal of Poultry Science, 8, 233-241. doi: 10.1590/S1516-635X2006000400006
Galanty, A., Grudzińska, M., Paździora, W., & Paśko, P. (2023). Erucic acid—Both sides of the story: A concise review on its beneficial and toxic properties. Molecules, 28(4), 1924. doi: 10.3390/molecules28041924
Ganßer, D., & Spiteller, G. (1995). Aromatase inhibitors from Urtica dioica roots. Planta Medica, 61(02), 138-140.
Garro, C., Brun, A., Karasov, W. H., & Caviedes‐Vidal, E. (2018). Small intestinal epithelial permeability to water‐soluble nutrients higher in passerine birds than in rodents. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 102(6), 1766-1773. doi: 10.1111/jpn.12969
Gracia, M., Aranibar, M. J., Lazaro, R., Medel, P., & Mateos, G. (2003). Alpha-amylase supplementation of broiler diets based on corn. Poultry Science, 82(3), 436-442. doi: 10.1093/ps/82.3.436
Grube, B. J., Eng, E. T., Kao, Y.-C., Kwon, A., & Chen, S. (2001). White button mushroom phytochemicals inhibit aromatase activity and breast cancer cell proliferation. The Journal of Nutrition, 131(12), 3288-3293. doi: 10.1093/jn/131.12.3288
Guil-Guerrero, J., Rebolloso-Fuentes, M., & Isasa, M. T. (2003). Fatty acids and carotenoids from Stinging Nettle (Urtica dioica L.). Journal of Food Composition and Analysis, 16(2), 111-119. doi: 10.1016/S0889-1575(02)00172-2
Heijenskjöld, L., & Ernster, L. (1975). Studies of the mode of action of erucic acid on heart metabolism. Acta Medica Scandinavica, 198(S585), 75-83. doi: 10.1111/j.0954-6820.1975.tb06560.x
Jamshasb, A., & Mottaghitalab, M. (2019). The effect of in-ovo injection of tomato extract on sex differentiation and gonadal structure of broiler chicks and their performance. Research on Animal Production, 10(25), 86-95.
Khaleel, K. E., Al-Zghoul, M. B., & Saleh, K. M. M. (2021). Molecular and morphometric changes in the small intestine during hot and cold exposure in thermally manipulated broiler chickens. Veterinary World, 14(6), 1511-1528. doi: 10.14202/vetworld.2021.1511-1528
Khalilnia, F., Mottaghitalab, M., Mohiti, M., & Seighalani, R. (2023). Effects of dietary supplementation of probiotic and Spirulina platensis microalgae powder on growth performance immune response, carcass characteristics, gastrointestinal microflora and meat quality in broilers chick. Veterinary Medicine and Science, 9(4), 1666-1674. doi: 10.1002/vms3.1154.
Koohpeima, F., Hashemi-Gorji, F., & Mokhtari, M. J. (2018). Evaluation of caries experience in two genders and ENAM polymorphism in Iranian adults. Meta Gene, 17, 78-81. doi: 10.1016/j.mgene.2018.05.002
Laseinde, E., & Olayemi, J. (1994). Effect of sex separation at the finisher phase on the comparative growth performance, carcass characteristics and breast muscle development between male and female broiler chickens. Nigerian Journal of Animal Production, 21, 11-18.
Liu, C.-Y., Chen, L.-B., Liu, P.-Y., Xie, D.-P., & Wang, P. S. (2002). Effects of progesterone on gastric emptying and intestinal transit in male rats. World Journal of Gastroenterology, 8(2), 338. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.338
Mateo, R., Castells, G., Green, A. J., Godoy, C., & Cristòfol, C. (2004). Determination of porphyrins and biliverdin in bile and excreta of birds by a single liquid chromatography–ultraviolet detection analysis. Journal of Chromatography B, 810(2), 305-311. doi: 10.1016/j.jchromb.2004.08.019
MedCalc, S. (2016). ROC curve analysis in MedCalc. MedCalc Statistical Software version 19.2.6, MedCalc Software bv, Ostend, Belgium.
Mokarrami, T., Navidshad, B., Hedayat Evrigh, N., & Mirzaei Aghjehgheshlagh, F. (2020). The Effect of in ovo injection of aromatase inhibitors on the performance of broilers. Iranian Journal of Applied Animal Science, 10(1), 113-118.
Oecd, F. (2022). OECD-FAO agricultural outlook 2022-2031.
Qi, J., Yang, H., Wang, X., Zhu, H., Wang, Z., Zhao, C., Li, B., & Liu, Z. (2023). State-of-the-art on animal manure pollution control and resource utilization. Journal of Environmental Chemical Engineering, 11(5), 110462. doi: 10.1016/j.jece.2023.110462
Satoh, K., Sakamoto, Y., Ogata, A., Nagai, F., Mikuriya, H., Numazawa, M., Yamada, K., & Aoki, N. (2002). Inhibition of aromatase activity by green tea extract catechins and their endocrinological effects of oral administration in rats. Food and Chemical Toxicology, 40(7), 925-933. doi: 10.1016/s0278-6915(02)00066-2
Sezer, Y. Ç., Süfer, Ö., & Sezer, G. (2017). Extraction of phenolic compounds from oven and microwave dried mushrooms (Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus) by using methanol, ethanol and aceton as solvents. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51, 393-397.
Shimada, K. (1998). Gene expression of steroidogenic enzymes in chicken embryonic gonads. Journal of Experimental Zoology, 281(5), 450-456.
Shimada, K., & Saito, N. (2000). Molecular mechanisms of sex determination and sex differentiation. Japanese Poultry Science, 37, 3-11.
Smith, M., Mitchell, M., & Peacock, M. (1990). Effects of genetic selection on growth rate and intestinal structure in the domestic fowl (Gallus domesticus). Comparative Biochemistry and Physiology. A, Comparative Physiology, 97(1), 57-63. doi: 10.1016/0300-9629(90)90722-5
Valizadeh, E., & Seratinouri, H. (2013). Effects of garlic extract, anti-estrogens, and aromatase inhibitor on sex differentiation in embryo. International Journal of Women's Health and Reproduction Sci