دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-109 
شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه دامپروری در استان گیلان

صفحه 81-94

10.22124/ar.2024.25212.1785

محمد امین غلام آزاد؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ هوشنگ دهقان زاده