نویسنده = �������������� �������������� ��������
بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌ صورت خشک

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 85-93

10.22124/ar.2017.2612

محسن کاظمی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ آمنه اسکندری تربقان؛ آزاده صنعی