نویسنده = محدّثه‌السادات رشیدی طغرالجردی
مطالعه ویژگی های منحنی شیردهی گاوهای زینه و اصیل هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون شیر خام و شیر تصحیح شده برای چربی و انرژی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 71-84

10.22124/ar.2023.22771.1718

سیّد همایون فرهنگ فر؛ محدّثه‌السادات رشیدی طغرالجردی؛ محمّد باقر منتظر تربتی؛ محمّد باقر صیّاد نژاد