نویسنده = �������������� ��������
روند تغییرات صفات عملکردی ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) طی چهار نسل در زنبورستان های بخش خصوصی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 91-105

10.22124/ar.2022.15688.1534

غلامحسین طهماسبی؛ رحیم عبادی؛ حسن بانه؛ شبنم پری چهره؛ محمد بابایی؛ عین الله سیفی؛ علی سرتیپ پور