کلیدواژه‌ها = تستوسترون
اثر مصرف لتروزول بر شاخص‌های تولیدمثلی خروس‌های مسن در گله مرغ مادر گوشتی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 55-67

10.22124/ar.2022.18301.1583

حمیده عادل دوست؛ امجد فرزین پور؛ عباس فرشاد؛ اسعد وزیری؛ جلال رستم زاده


اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد تولیدمثلی بلدرچین نر ژاپنی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 45-54

10.22124/ar.2020.14161.1438

مهدی رنجبری؛ امجد فرزین پور؛ اسعد وزیری