نویسنده = ������������ ������ ��������
نگرش پرواربندان در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای پرواربندی گوساله نر در استان گیلان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 109-123

10.22124/ar.2022.21251.1672

محمد کریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ سید نصیر سعیدی