نویسنده = ������������������� ��������
چندشکلی اگزون 2 ژن MHC- DRB3 در بز سرخ جبال بارز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-8

محمدرضا محمدآبادی؛ کبری دست‌افکن