نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر سامانه تولید پیله تر ابریشم استان گیلان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 139-151

10.22124/ar.2017.2236

محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمد رضا راهی


بررسی بهره وری کل عوامل تولید و عوامل موثر بر آن در واحدهای پرورش کرم ابریشم استان مازندران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 89-96

عبداله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی