نویسنده = رستم عبدالهی آرپناهی
ارزیابی برنامه های انتخاب با و بدون استفاده از داده های ژنومی در مرغ های بومی ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 13-28

10.22124/ar.2019.13196.1408

بابک عنایتی؛ امیر رشیدی؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ محمد رزم کبیر


برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات رشد گوسفند لری بختیاری با مدل های معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 83-96

10.22124/ar.2018.9655.1286

حسام عمو پشت مساری؛ سید حسن حافظیان؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ مرتضی ستائی مختاری؛ قدرت اله رحیمی میانجی