نویسنده = ���������������������� ��������
اثر سبوس برنج خام و اتوکلاو شده بر عملکرد تولیدی، عملکرد اقتصادی و شاخص تولید جوجه های گوشتی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 39-47

الهام ایزدی؛ فرید شریعتمداری؛ محمد امیر کریمی ترشیزی


اثر تغذیه قارچ خوراکی و گیاه مرزه بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 31-38

حمیده شیخی؛ فرید شریعتمداری؛ محمدامیر کریمی ترشیزی