نویسنده = محمد رکوعی
بررسی ارتباط بین خصوصیات منحنی شیردهی و برخی صفات اقتصادی گاوهای هلشتاین ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13

10.22124/ar.2022.18691.1590

مریم آرین فر؛ محمد رکوعی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق


پویش ژنومی کروموزوم ۵ بلدرچین ژاپنی جهت شناسایی QTLهای صفات رشد

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 87-95

10.22124/ar.2019.10859.1333

خدیجه ابراهیمی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق؛ علی مقصودی؛ محمد رکوعی