نویسنده = ���������� �������������� ��������
برآورد کارآیی فنی واحدهای پرواربندی صنعتی گوساله نر در استان گیلان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 65-78

10.22124/ar.2019.10920.1335

سید نصیر سعیدی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی


عوامل اثرگذار بر مشارکت نوغانداران استان گیلان در توسعه زنجیره ارزش محصولات نوغانداری

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 89-99

10.22124/ar.2018.7364.1298

محمد کاوسی کلاشمی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ مجید فرزانه؛ محمد رضا راهی


بررسی کارآیی فنی گله های گوسفند مغانی استان اردبیل: کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 31-40

10.22124/ar.2018.9596.1281

مرتضی جعفراوغلی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ محمد کاوسی کلاشمی


بررسی بهره وری کل عوامل تولید و عوامل موثر بر آن در واحدهای پرورش کرم ابریشم استان مازندران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 89-96

عبداله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی