نویسنده = محمد روستائی علی‌مهر
اثر افزودن چای سبز و روغن ماهی به جیره جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال علیه نیوکاسل

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-13

شقایق زارع‌زاده؛ محمد روستائی علی‌مهر؛ علیرضا علیزاده؛ محسن محمدی‌قیصر


تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 9-16

نیلوفر میربابایی لنگرودی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستائی علی‌مهر