نویسنده = ������������ ����������
اثر ترکیب جیره و وزن شروع پروار بر رشد بدن و ترکیبات لاشه بره‌های نر نژاد مغانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 35-43

سعادت صادقی؛ سید عباس رافت؛ جلیل شجاع


تعیین ویژگی‌های شیردهی و رفتاری بز نژاد رائینی با کمک دستگاه شیردوشی ماشینی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 51-60

سعادت صادقی؛ سیدعباس رافت؛ جلیل شجاع غیاث؛ سعید آزادی اسکویی؛ رامین رضازاده گلی