دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-96 
برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات رشد گوسفند لری بختیاری با مدل های معادلات ساختاری

صفحه 83-96

10.22124/ar.2018.9655.1286

حسام عمو پشت مساری؛ سید حسن حافظیان؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ مرتضی ستائی مختاری؛ قدرت اله رحیمی میانجی